Kurallar

1. Genel Kurallar: Bir hesabın sahibi o hesabın kayıtlı e-posta adresidir. Kayıtlı e-posta adresinin haricinde atılan e-postalar dikkate alınmaz. Oyun yönetimi tarafından açıklanan kuralları bilmemek mazeret değildir. Tüm oyuncular kuralları bilmek zorundadır. Oyuncu, oyun ve Uzays'ın diğer iletişim araçlarındaki kurallara uymakla yükümlüdür. Kurallara uymadığı tespit edildiğinde kaydı / kayıtları (farklı evrenler) geçici bir süre yâda silinmek üzere dondurulur. Oyuncu herhangi bir konuda operatöre şikâyette bulunacaksa, bulunacağı şikâyetin zaman aşımı süresi 72 saattir. Şikâyet konusu olayın gerçekleşmesi ile şikâyet arasında 72 saatten fazla zaman geçti ise şikâyetler değerlendirilmeyebilir (şikâyetin içeriğine göre) ve oyuncu bunu ispatlamak zorundadır. 

2. Kural Açıkları ve Uygulamalar: Kurallarda açıkça yazılı olmayan konularda admin kararları uygulanır. 

3. Hesap Devri: Devredilecek hesaplar tatil moduna alınmalıdır. Tatile alınmadan devir istenmesi durumunda tüm sorumluluk oyunculara ait olacaktır. Devredilecek hesapta isim, e-posta adresi gibi değişikliklerin oyuncu tarafından yapılması ceza sebebidir. Bir hesapta yeniden mail değişimi yapılabilmesi için en az 30 gün geçmesi gereklidir. Evrenlerin açılışını takip eden ilk 30 günde de hesap devri yapılamaz. 

4. Oyuncu Sicili: Hesabın açılışından itibaren verilmiş olan cezalar, hesabın sicilinden silinmez. Örneğin; hesap daha önce 2 kez hakaretten ceza almış ve yeni sahibi 1 kez hakaret etmişse, hesap silinmek üzere kapatılır. 

5. Bug Kullanımı (Program Hataları) : Bug kullanımı kesinlikle yasaktır. Her oyuncu bulduğu programlama hatalarını veya açıklarını vakit kaybetmeden Admine bildirmekle yükümlüdür. Bu hataları çıkar amaçlı kullananların kayıtları 

1. İhlalde 24 saat tatilsiz. 
2. İhlalde 72 saat tatilsiz. 
3. İhlalde hesap kapatılacaktır. 

Buldukları bugları düzelmeksizin oyuncularla paylaşmak bugdan yararlanmak sayılır ve bug kullanılmış gibi ceza alır. 

6.Oyun Tekniğine Müdahaleler ve Yardımcı Programlar: Oyunun oynana bilirliğini aksatan ya da aksatmaya çalışan her türlü yöntemin kullanımı yasaktır. Özellikle otomatik ya da yarı otomatik Script kullanımı(mesela bilgi bankasına sürekli soru yönelten, oyun içinde yardımcı mekanizmalar ve oluşumlar ayarlayan) kesinlikle yasaktır. İçinde oyun açılan veya oyun içinden otomatik bilgi alan yazılımların ve kullanımında sakınca olmadığı yöneticiler tarafından açıklanmayan her türlü ek programların ve metotların destek amaçlı kullanımı yasaktır. Bu kuralı ihlal eden oyuncular 5. maddeye göre cezalandırılırlar. 

7. Kural İhlali: Kural açığından yararlanma girişimleri her zaman olumsuz değerlendirilecek ve konuya göre en uygun ceza(lar) uygulanacaktır. Planlı yapılan, birkaç kural ihlalini bir arada barındıran, dikkat çekmemek için özen gösterilen organize hareketlerde, ağır(organize) hile adı altında hesap kapatmaya varabilecek cezalar uygulanabilir. 

8.Takas - Ticaret: Maden takası / ticareti iki oyuncu arasında hammadde nakliyesi ile yapılabilir. Uygulanacak oranlar: Forumda Ticaret bölümünde her evren için ayrı ayrı belirtilmiştir. Bir oyuncu kendisinden düşük puanlı bir oyuncu ile ticaret yaparken, bu oranları kendi lehine değiştiremez! Verilen oranlara tam olarak uyulmalıdır. Ufak bile olsa yüksek puanlı lehine sapmalar yapmak yasaktır. Düşük puanlı oyuncu lehine oranlar değiştirilebilir. Bu transferler karşılıklı olarak, 24 saatlik zaman dilimi içinde bitirilmelidir. 
1. ihlal: kayıtlar 2 gün / tatil modunda 
2. ihlal: Kayıtlar 2 gün / tatilsiz 

9. Saldırı Kuralı (Saldırı Limiti) : Herhangi bir oyuncuya ait bir gezegene 24 saat içinde en fazla 4 saldırı yapılabilir. 24 saat, ilk saldırı filosunun gezegene vardığı andan itibaren başlar. Limit savunan oyuncunun tüm gezegen ve aylarını kapsamaz, her gezegen ve ay için kural ayrı uygulanır. Saldırı saatlerini değerlendirirken, saldırı filolarının savunan oyuncunun gezegenine varış zamanları değerlendirilir. i veya I (inaktif) hesaplar için saldırı limiti geçerli değildir. Kural ihlalini oluşturan saldırılarda elde edilen kazançlar ceza sonunda savunana geri yollanır. Harabe çıkarma amaçlı saldırı görevi ile yollanan casus sondaları ve ay yoketme görevi 4/24 kuralına dâhildir. Casus sondaları ile yağma yapılamaz. Saldırı kuralı ihlallerinde destek sistemi üzerinden bildirim yaparken oyuncular tam savaş saatlerini ve saldırı yapılan koordinatı adminlere bildirmek zorundadır. Aksi takdirde yönetimden savaş raporlarının incelenmesini talep edemezler. 

1. ihlal: 2 gün (tatil modunda) haksız kazancın geri yollanması / ihlale neden olan saldırılar ile savunana verilen tüm zarar ve yağmalanan madenin tazmini. 
2. ihlal: 2 gün (tatilsiz) ihlale neden olan saldırılar ile savunana verilen tüm zarar ve yağmalanan madenin tazmini. 
3. ihlal: kayıt kapatılır 

10. İttifak Arkadaşına Saldırı: İttifak arkadaşına veya ittifaktan ayrılmasından/atılmasından sonra 24 saat geçmemiş oyuncuya saldırılamaz. I ve i (inaktif) durumundaki veya tatilsiz ceza almış ittifak üyelerine de saldırılamaz.
1. ihlal: 1 gün / tatil modunda + savunanın zararın yöneticiye yollanması 
2. ihlal : 2 gün / tatil modunda + savunanın zararın yöneticiye yollanması 
3. ihlal : 2 gün / tatilsiz + savunanın zararın yöneticiye yollanması 

11. İSS (İttifak Savaş Sistemi) İSS saldırısını oluşturan filolar, saldırı kuralları çerçevesinde değerlendirilir. Yani her oyuncu savaşa soktuğu filo sayısı kadar saldırı yapmış kabul edilir .Dolayısıyla savaşa girmeyen (geri çekilen) filolar 4/24 saldırı kuralı kapsamına dâhil değildir. İSS içinde GD ve harabe paylaşımı katılımcıların savaşa katıldıkları filo oranı ile orantılıdır. Oyun genel kuralları İSS içinde geçerlidir. Bug kullanımı, saldırı ihlali ve benzeri ihlallerde ilgili yaptırımlar uygulanacaktır. 

12. Takviye Yapmak: Bir oyuncunun başka bir oyuncuya hiçbir sebep olmaksızın hammadde yollaması / aktarması takviye olarak değerlendirilir. Düşük puanlı oyuncunun yüksek puanlı oyuncuya karşılıksız hammadde yollaması kesinlikle yasaktır. Ancak yüksek puanlı oyuncunun düşük puanlı oyuncuya yardım amaçlı hammadde göndermesinde bir sakınca yoktur. Bu durumda da hibe yapan oyuncu, hibe yapılan oyuncu ile aralarındaki puan farkında olacak olası değişimleri mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Takviye yapmak, sadece hammadde nakliyatını içermez. Aşağıdakilere benzeyen durumlar, izin verilmeyen takviyeye girer 
a-) Kendi gezegenindeki kaynakları çok açık şekilde, saldırılara karşı ortalıkta bırakmak, 
b-) Harabe alanı oluşturabilmek için zayıf filolarla saldırmak 

13.Ay Denemesi için aşağıdaki forum doldurularak oyun destek sistemi üzerinden izin alınması zorunludur. 

Ay izin formu 

oyuncu adı : 
Koordinat : 
Yardımcı oyuncu : 
Ay denenecek gezegen : 
Filo sayısı : 
Kaç sorti : 
zaman : 

Ay Denemesi: Ay çıkarmak için oyuncuların birbirlerine gerçekleşen filo hareketlerini temsil etmektedir. Saldıran filonun çakılması, saldırarak savunanı vurması ve iki taraflı kaybın oluşması ile denemeler yapılmaktadır. Deneme yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta "Yüksek puanlı oyuncu lehine haksız maden aktarımının sağlanmadan" işlemin gerçekleşmesidir. Aksi taktirde "Takviye Cezası" uygulanır.* Saldıran oyuncunun zararının karşılanması zorunludur. Eğer saldıran kayıp verirse, kayıp miktarı ve yaktığı toplam deuterium, savunan oyuncu tarafından savaş anından itibaren 48 saat içinde karşılanmak zorundadır.* ISS ile ve durmak için gelen filo ile ay denemesi yapılamaz. Aksi taktirde "Takviye Cezası" uygulanır, bu deneme sonucunda AY oluştuysa silinir.* Yapılacak ay denemelerinde 2,5 Milyon harabe sınırlaması vardır. Bu madde sadece solar Uyduların patlatılması durumunda geçersizdir. ***Oyuncu ay denemesini tamamlayıp saldıran kendinden düşük puanlı olduğu takdirde zarar ve yakıtını ödemek zorundadır. Yüksek puanlı oyuncunun saldıran olması durumunda tazmin yapılması oyuncunun iradesine bırakılmıştır. Ay denemeleri esnasında 3. Kişilerin filo hareketleri için bir yaptırım söz konusu değildir. (ay deneme filolarının başka oyuncu tarafından kilitlenerek vurulması, harabe çalınması v.s.) 

Ay Deneme İhlallerinde 

1.ihlal 1 gün tatil modunda + Zararın tazmini ve Ay çıkmışsa ayın silinmesi 
2.ihlal 3 gün tatil modunda + Zararın tazmini ve Ay çıkmışsa ayın silinmesi 
Sonraki İhlallerde 3 gün tatil modunda + Zararın Tazmini ve Ay çıkmışsa ayın silinmesi 

14.  Bir ittifak, başka bir ittifaka savaş açabilir. 
a) Bir ittifakın savaş açabilmesi için; Uzays Forumunda DIPLOMASI İlgili Evren bölümünde aşağıdaki bilgilerin net olarak belirtilmesi gerekir: Savaş açan ittifakın tam ismi Savaş açılan ittifakın tam ismi 
b) Forumdaki bildiri başlığına oyun yöneticilerinden birisinin onay mesajı yazması ile 12 saatlik saldırmazlık süresi ve arkasından resmi olarak savaş başlar. 
c) iki ittifak birbiriyle savaş halindeyken aralarında 4/24 kuralı geçersiz kalır. Yani herhangi bir saldırı sayısı kısıtlaması söz konusu değildir. 
d) 12 saatlik saldırmazlık süresinde saldırı yapılamaz, yapılırsa saldırı kuralı ihlali olur ve ihlali yapan ittifak karşı tarafa verdiği zararın ünite kaybının 2 katı olacak şekilde tazminat ödemek zorunda kalır. 48 saat içinde ödenmeyen tazminatın sorumlusu ittifak lideri olarak değerlendirilir ve ittifak lideri 2 gün tatilli ceza alır. 
e) Savaş açılan ittifak, deklarasyonu onaylamak zorunda değildir. Savaşa girmek istemeyen ittifak üyesi ittifaktan ayrılmak zorundadır. Sadece ittifak lideri yenilgiyi kabul edebilir ve bunu oyun yöneticilerine bildirdikten sonra oyun yöneticilerinin forumda ilgili başlık altında duyuru yapması ile ittifak savaşı bitirilir. Yapılan genel duyurudan önce karşı tarafa kaldırılan filolar bu kurala dahil değildir. 
f) Bir savaş, onay tarihinden itibaren en fazla 15 gün sürer. 
g) Onaydan 15 gün sonra istenirse yeni bir savaş deklarasyonu yapılabilir ancak sona erdirildiği açıklanmayan savaşlar 15 gün sonra berabere bitti sayılarak sona erdirilir. 
h) Savaş ilanında ittifak isimleri hatalı ya da eksik bildirilirse ilan geçersiz olur.
 i) Sadece ittifaklar arası savaş açılabilir. İttifakı olmayan oyuncular savaşa asla dâhil olamazlar. 

15. Gezegenler Arası Roket: Gezegenler arası roket art niyetli saldırı kapsamı dışındadır. GAR saldırıları saldırı sayısına eklenmezler. Yani sınırsız gar atılabilir. Başka oyunculardan GAR desteği almak serbesttir ama bu desteğin maddi karşılığının ödenmesine izin verilmez, kısacası başka bir oyuncuyu kendi Garlarıyla destekleyen oyuncu, bunları hibe etmiş olur. GAR desteğini, düşük puanlı oyuncu ya da oyuncular yapıyorsa, onlara maden hibesi yapılmasında sakınca yoktur. 

16. İttifak yardımı: Bir saldırıdan sonra ittifak, saldırıya uğrayan üyesine, zarar çeşidi ve miktarına uyacak şekilde maden yardımı yapabilir. Ancak bunu yapmadan önce saldırı alan oyuncu, oyun destek sisteminden yöneticilere Savaş raporunun tamamını Toplam zararını Yardım edecek oyuncuların listesini içerecek mesaj atması gerekir. Yardım kaybın çeşidinde olmalı ve bu kaybı geçmemelidir. (örneğin, 300k metal 100k kristal kayıp veren oyuncuya 400k deuterium yollanmamalıdır) Operatörden izin alınan tarih ve saatten itibaren operatör ayrıca bir zaman belirtmediği takdirde, yardım edecekler listesinde adı geçen ittifak üyeleri, 24 saat içerisinde ittifak, oyuncunun kaybını karşılayabilir. Bu sürenin aşılması kesinlikle yasaktır. İttifak yardımına sadece ittifak üyeleri katılabilir ve de yukarıda da yazdığı gibi, yöneticilere bilgi vermek şarttır, aksi takdirde kural ihlali oluşur ve izinsiz hibe sebebiyle ilgili kayıtlara 12. Maddeye göre ceza verilir 

17. Yasaklar Her türlü siyasi propaganda ve dini içerikli yazılar yazmak, kanunlara aykırı davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır. Kullanıcı bu davranışından sorumlu olur. Her turlu kısaltma, kodlama ve ima olumsuz anlamda değerlendirilecektir. Cezalar; ittifak isim, tag veya içerikleri için verilecekse, belirtilen ceza ittifakın kurucusuna verilecektir.   Ceza konunun içeriğine göre 1 ile 3 gün arasında tatilli cezalar olacaktır. 

Uzays bir oyundur ve içerisinde politika ve parti propagandası yasaktır. Buna uymayan ittifaklar dağıtılıp kapatılacak, kurucuları ise cezalandırılacaktır. Bu kuralın geçerli olması için bu seçilen isimlerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olması, yasak parti ya da örgüt simgelemesi ya da isimlendirmesi veya çok açık şekilde propaganda unsuru olması gerekmektedir. Yukarıda anlatıldığı gibi CHP, AKP, MHP gibi siyasi parti veya siyasi /dini topluluk isimlerini, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti,"Atatürk" veya bir millete ait kurum ve şahıs isimleri gibi başka kimsenin hakkı olmayan isimleri kullanmak kesinlikle yasaktır. 


18.Küfür / Hakaret: Küfür ve hakaretler içeriğine göre cezalandırılır. Çok ağır olan hakaretlerde oyun yöneticilerinde hesabı direkt olarak kapatma yetkisi bulunuyor. 

1. ihlal : 2 gün tatilsiz (tüm evrenlerde) 
2. ihlal : 4 gün tatilsiz (tüm evrenlerde) 
3. ihlal : kayıt kapatılır (tüm evrenlerde) 

Oyunla ilgisi olmayan kişilere (3. şahıslara)küfür / hakaret / ima oyuncunun şahsına değil de oyuncunun ailesine,oyunla alakasız kişilere yönelik küfür / hakaret içermesi veya gerçek hayata yönelik şantaj ve tehdit içermesi durumunda kayıt kapatılır(tüm evrenlerde). 

19. Oyun içi mesajlar ve ittifak sirküleri oyuncuların özel iletişim aracı olarak değerlendirilmemeli ve küfürlü konuşmalardan, siyasi propagandalardan ve yönetimi itham edici hareketlerden kaçınılmalıdır. Oyuncular arasındaki konuşmalarda 3. Kişiler için hakaret ve küfür içerikli mesajlar yazılamaz. Bu tür durumlarda şikâyet olmasına gerek yoktur. 18. Madde hükümleri geçerlidir.

20. Gerçek Hayata Yönelik Tehditler:  Forumda gerçek hayata yönelik tehdit, oyunla ilgisi olmayan kişilere yönelik küfür/hakaret ve ima ile Uzays yöneticilerine ve diğer aktif Uzays oyuncularına yönelik hakarette, Adminler tarafından, ilgili evren veya tüm evrenlerde yaptırım uygulanabilir. Ayrıca oyuna bağlı forum platformunda yapılan küfür ve hakaret dışındaki ihlallerde Forum Admininin talebi ile oyun Adminleri tarafından ihlalin ağırlığına göre değişen cezalar, ilgili evren veya tüm evrenlerde ceza uygulanabilir. 


21. 
a) Bağlantı ve IP Bir hesabın birden çok kullanıcı tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır. Bir hesap ancak kayıttaki sabit e-posta adresinin sahibi tarafından kullanılabilir. Her oyuncu evren başına sadece 1 kayıt açabilir ve oynayabilir. Aynı evrende bir kişi tarafından açılan ya da oynanan birden fazla kayıt, tespit edildikleri anda silinmek için dondurulurlar. Aktif ya da pasif, saldırı, hammadde tarlası, casusluk amaçlı, radar raporlarını kullanma amaçlı, maden takviyesi ya da sadece mesaj yazma amaçlı yani ne olarak kullanılırsa kullanılsın birden çok kayıt açmak kesinlikle yasaktır! Tespit edildiği anda en son kayıt olunan hesap dışındaki bütün hesaplar yöneticiler tarafından kapatılır.
b) Aynı IP adresi üzerinden birden fazla hesabın bağlanması Aynı bağlantıyı kullanan hesap sahiplerinin veya birden fazla internete bağlı bilgisayarın bulunduğu yerlerde (okul, internet cafe, işyeri, vb.) düzenli olarak oyuna giren kişinin, bu durumları bildirmesi zorunludur. Eğer bir IP adresi üzerinden birden çok oyuncu bağlanıyorsa, bu oyunculardan en az biri, hesabındaki destek sisteminden ilgili evren yöneticilerine, Aynı IP’den bağlanan hesap isimleri ve ana gezegen koordinatları ortak IP’yi kullandıkları yer bilgisi(örnek: Okul, Yurt, ev, işyeri) bilgilerini içerecek bir e-posta atmalıdır. e-posta atıldıktan sonra yöneticilerce teyit edildiğinden emin olmak gereklidir. Aynı IP üzerinden bağlanan hesaplar arasında, iznin verildiği tarihten itibaren; ticaret, hibe, saldırı, vb. her türlü filo hareketi yasaktır. Bunlara ay denemesi ve ISS de dâhildir. Aynı IP’den giriş bilgisinin yöneticilere bildirilmesi, oyunculara asla ilgili hesaplar arası bakıcılık hakkı vermez. Aynı IP bildirimi, hesap devredildiği zaman geçerliliğini yitirir. Aynı IP’den giriş bilgisi verilse de verilmese de; şüpheli bir durum ortaya çıktığında bu IP adresinden birden çok oyuncunun bağlandığını kanıtlamak, oyuncuların sorumluluğundadır. Aksi takdirde buradan açılan tüm kayıtlar dondurulur. O IP üzerinden oynanan oyunlar paralellik gösterirlerse, ceza gerektiren bir durum ortaya çıkar, multi kayıt kapsamına dahi sokulabilir. 

22. Tatil modu: 21 gün boyunca aktif olmayan tatil modundaki hesaplar oyun yöneticileri tarafından tatil modundan çıkarılabilir.

23. Kar amacı olmayan saldırılar ve oyuncunun tatil moduna geçmesini engellemek, ışınlanmasını engellemek ve benzeri durumlarda yapılacak filo hareketleri yasaktır. Bu tür durumlarda yapılan ihlalin durumuna göre admin kararları uygulanır.